Telèfon: 964399010 Fax: 964399011 correu: 12002661@edu.gva.es Codi del centre: 12002661


20/3/13

Matrícula telemàtica


Resolució de 12 de març de 2013, per la qual es dicten les instruccions que regulen la matrícula telemàtica en la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en ESO, a la Comunitat Valenciana.
La formalització de la matrícula es farà a telemàticament en l'adreça:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638 i en la pàgina web del Servici d'Ordenació Acadèmica, secció de Formació de Persones Adultes, on es dicten les instruccions a seguir per a formalitzar aquesta matrícula.
Aquelles persones que no tinguen conexió a Internet podran formalitzar la matrícula en els ordinadors disposats a tal efecte en els centres de formació de persones adultes de la Generalitat. En la Vall d'Uixó el CFPA Jordi de Sant Jordi.
LA DIRECCIÓ

No hay comentarios: